Svet-Stranek.cz
Oficiální stránky ZŠ Pavlínov
Základní škola Pavlínov

Projekt Sazka Olympijský víceboj:Oficiální stránky ZŠ Pavlínov

Projekt Sazka Olympijský víceboj

Informace o projektu

Letošní školní rok také pokračujeme v zapojení do projektu Sazka Olympijský víceboj. Celorepublikový projekt, do kterého jsme se zapojili, je popsaný na tomto odkaze: http://www.ceskosportuje.cz/. Žáci mají Tréninkové deníky, pracují na své kondici a celkovém tělesném rozvoji a snaží se splnit tyto disciplíny:

1. Ohebnost: Hluboký předklon
2. Hbitost: T-běh
3. Silová vytrvalost: Zkrácené sedy-lehy
4. Rovnováha: Postoj čápa
5. Rychlost: Sprint 60 m
6. Běžecká vytrvalost: Zátopkův běh na 500 m
7. Výbušnost: Skok z místa
8. Síla: Hod basketbalovým míčem

Sazka Olympijský víceboj se soustřeďuje na rozvoj pohybu všech dětí. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků na základních školách a nižších stupních
šestiletých nebo osmiletých gymnázií do osmi měřitelných disciplín a zároveň je motivovat k tomu, aby sportovali i ve svém volném čase. Každé dítě si může najít sporty, které mu nejvíc půjdou. Po splnění všech osmi disciplín totiž žáci dostanou sportovní vysvědčení – unikátní analýzu pohybových schopností. Ta dětem ukáže, pro které sporty mají největší předpoklady, jak je mohou rozvíjet a také kde se sportům ve svém okolí mohou věnovat. Pro žáky, kteří sportovní vysvědčení získali již ve školním roce 2015/2016, bude po splnění všech disciplín připraveno nadstavbové vysvědčení s analýzou zlepšení a doporučeními pro trénink.


1. pololetí

Za první pololetí šk.r. 2016/17 jsme splnili dané podmínky soutěže a naše výsledky podaných výkonů zapsali na web Sazky. Díky tomu jsme byli zařazeni do slosování o "Trénink s olympionikem". I když jsme nebyli vylosováni, nevzdáváme se a budeme se snažit sportovat dál. Díky účasti v soutěži sbíráme pro naši školu body a zapojujeme se tak do celkové soutěže - možnost nákupu sportovních pomůcek pro vylosované školy.


Fotografie ze sportování se Sazkou viz. stránka "Návštěva ZŠ Měřín".