Svet-Stranek.cz
Oficiální stránky ZŠ Pavlínov
Základní škola Pavlínov

Jak tvoříme v podzimní náladě:Oficiální stránky ZŠ Pavlínov

Jak tvoříme v podzimní náladě

Moře a lodě

Jelikož jsme společně vypluli do nového školního roku a jsme jako ti námořníci na jedné lodi, v podzimních měsících jsme se věnovali lodím a moři také ve VV a PČ. Nakreslili jsme a poskládali několik pěkných lodí a lodiček, které někdy plují po klidném moři, jindy zase vyplují na rozbouřený oceán. Zkusili jsme se také podívat i pod mořskou hladinu.

Vyrábění z přírodnin - skřítci a věnečky

V říjnu jsme si do školy přinesli nasbírané různé přírodniny, ze kterých jsme tvořili. Žáci 4. a 5. ročníku vyrobili krásné věnečky, žáci 1. ročníku obličeje skřítků a postavičky, žáci 2. ročníku pracovali společně na velkém podzimním skřítkovi a stihli i každý svoji postavičku.

Malba krajiny

V září jsme využili pěkného počasí a zavítali na školní dvůr. V rámci VV jsme si tak vyzkoušeli malovat přímo v terénu, kterému jsme se museli přizpůsobit. Malovali jsme vodovými barvami a snažili se zachytit pohled, který se nám z našeho místa naskýtal. Byla to pro nás zase další výtvarná zkušenost.

Švestky na různý způsob

V září na naší skole probíhala akce "Švestkobraní", a tak jsme švestky zapojili i do různých vyučovacích předmětů včetně VV a PČ. Švestky jsme vyráběli a kreslili různým způsobem. Nezapomněli jsme také na strom švestku a švestkového skřítka.